Vår första recension hos Bokus av Drömmen om Tom Walter

2 oktober, 2023  |  Share

Bakom bedrägeriets mask

25 september 2023

I ”Drömmen om Tom Walter” tar författarna Beata Hansson och Anna Sara Fire modigt tag i ett känsligt och ofta missförstått ämne: äldre kvinnors utsatthet på internet där de blir lurade att sända sina livsbesparingar till män de aldrig träffat. Det är en situation som för många kan avfärdas med hårdhänta ord som ”dårskap” eller ”de får skylla sig själva”, men Hansson och Fire lyckas med stor skicklighet och empati visa vad som faktiskt ligger bakom dessa tragiska händelser.

Genom en kombination av undersökande journalistik, intervjuer med insatta personer och en djupdykning i den verkliga berättelsen om ”Iris”, som blev lurad att skicka en miljon kronor till en främmande man, ger boken en unik inblick i detta komplexa och smärtsamma fenomen. Författarna för oss nära de drabbade kvinnornas innersta känslor och tankar, och ger oss en förståelse för hur människor kan agera både rationellt och irrationellt samtidigt. Det är nästan som en antropologisk observationsstudie av mänskligt beteende, där vi får följa med på en resa in i det mänskliga psykets mest sårbara hörn.

”Drömmen om Tom Walter” är inte bara en bok som informerar och belyser; den är också en bok som berör på djupet. Hansson och Fire lyckas få läsaren att känna en stark empati för de kvinnor som blir lurade, samtidigt som de skapar en brinnande ilska mot de personer som metodiskt och hänsynslöst utnyttjar andra människors längtan och sårbarhet. Det är en fascinerande och ögonöppnande läsning som inte lämnar någon oberörd, och som bidrar till en viktig diskussion om sårbarhet, bedrägeri och mänsklig empati i den digitala tidsåldern.

Peter Hovstadius